REGULAMIN SKLEPU 

Sklep znajdujący się pod adresem http://modelujaca.pl (zwany w dalszej części regulaminu „sklep internetowy”), prowadzony jest przez firmę

NIGHT FASHION

os. Piotruś Pan 26

83-307 Kiełpino

NIP 589-172-90-69


tel. 727-764-822

tel/fax. 0-58 736-96-77

e-mail modelujaca@gmail.comWszystkie znaki towarowe, fotografie i nazwy produktów są własnością ich producenta i zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Wszystkie dane i materiały publikowane na stronach sklepu są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa do ich użytkowania są zastrzeżone, a każda ich reprodukcja jak również wykorzystanie w jakiejkolwiek dostępnej formie wymagają pisemnej zgody autora lub licencjodawcy. Oznaczenia produktów i emblematy podlegają, jako znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe będące własnością ich producentów, ochronie prawnej.
WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
§ 1
Sklep Internetowy firmy NIGHT FASHION umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.


§ 2

Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT)

§ 3
Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia udostępnionego na stronach

sklepu internetowego. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie poprawnych danych adresowych. Zamawiającego podczas rejestracji użytkownika na stronie sklepu internetowego.

§ 4
Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową.

§ 5 
 Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

§ 6
Sklep Internetowy przyjmuje elektroniczne zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dniu roboczym po godz. 14:00, w soboty, niedziele i święta, będą rozpatrywane i realizowane pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach.

§ 7
Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

§ 8
Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia do momentu potwierdzenia jego realizacji.

§ 9
Sklep Internetowy wystawia paragony fiskalne a na życzenie klienta  faktury VAT. W formularzu zamówienia prosimy podać dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

§ 10

W celu sprawnej realizacji zlecenia, Zamawiającego prosimy po złożeniu zamówienia dokonać przedpłaty za zamówione produkty, bądź skorzystać z płatności za pobraniem przy odbiorze, płatnej bezpośrednio u kuriera (usługa płatna dodatkowo), lub też skorzystać z systemu płatności elektronicznych Przelewy24. Rozliczenia kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.
Przedpłaty prosimy dokonać przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Nr konta bankowego:

Mbank
83 1140 2004 0000 3302 4731 4287

§ 11

Dane osobowe naszych Klientów są zbierane, przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami). Administratorem danych jest:

NIGHT FASHION

os. Piotruś Pan 26

83-307 Kiełpino

NIP 589-172-90-69


§ 12

Do każdej przesyłki dołączany jest paragon fiskalny, na życzenie kupującego możliwe jest wystawienie faktury Vat

§ 13

Zamówienia są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak również za granicę. Przesyłki zagraniczne nadawane są wyłącznie po wcześniejszej wpłacie na konto . W przypadku takiego zamówienia prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, przed złożeniem zamówienia, w celu ustalenia szczegółów dotyczących płatności i kosztu wysyłki.

§ 14

Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
- w przypadku formy płatności za pobraniem – po potwierdzeniu zamówienia;

- w przypadku zamówienia płatnego przelewem – z chwilą wpływem środków na konto;

§ 15

Zamówienie zostaje anulowane w przypadku braku wpływu środków na konto Modelująca.pl w ciągu 14 dni roboczych od dnia jego złożenia.

§ 16

W momencie potwierdzenia wpływu środków na konto Modelująca.pl oraz skompletowania zamówienia do wysyłki, Klient otrzymuje pocztą elektroniczną informację o rozpoczęciu realizacji zamówienia.

§ 17

Wszystkie przesyłki wysyłane są firmą kurierską InPost i czas ich dostarczenia wynosi 24-48 godzin. Koszt przesyłki pokrywane są przez nabywcę towaru.

§ 18

Koszt przesyłki InPost (przy przedpłacie na konto)- 16,00 zł za paczkę (bez względu na wagę).
- w
przypadku przesyłki pobraniowej- 19,00 zł za paczkę (bez względu na wagę)

§ 19

Czas realizacji zamówienia od 1 do 3 dni roboczych (od momentu wpłynięcia należności na nasze konto)

§ 20

Klient może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 14 dni licząc od daty odbioru przesyłki poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz zwrot towaru na adresNIGHT FASHION os. Piotruś Pan 26 83-307 Kiełpino


§ 21

Do zwracanego towaru prosimy dołączyć paragon oraz wypełniony formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość .

§ 22

Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni od otrzymania przez nas towaru.

§ 23

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Konsument może odstąpić od umowy, składając Night Fashion oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu(poniżej).Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

Night Fashion niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Night Fashion dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Night Fashion nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Night Fashion, Night Fashion nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Night Fashion lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Night Fashion do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Night Fashion zaproponował, że sam odbierze rzecz.

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli Night Fashion wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Night Fashion utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Night Fashion nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY: Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy:

DANE SPRZEDAJĄCEGO.......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Ja........................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy......................................................................................................................................................

numer zamówienia..........................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy to...............................................................................................................................................

data odbioru.................................................................................................................................................................

NUMER KONTA BANKOWEGO na który ma być zrealizowany zwrot..............................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko..........................................................................................................................................................

Adres...........................................................................................................................................................................

Data ....................................................Podpis...........................................................................................................

§ 24

Towar wadliwy podlega reklamacji.

OPIS PROCEDURY REKLAMACYJNEJ: Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres wskazany przez kupującego.

§ 25

Reklamacje prosimy najlepiej przesyłać na druku zgłoszenia reklamacyjnego Druk prosimy wypełnić i odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz oryginalnym paragonem/fakturą VAT na adres: NIGHT FASHION os. Piotruś Pan 26, 83-307 Kiełpino


§ 26

Sklep powiadomi Klienta o przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego i terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 27

Koszty transportu wynikające z uznanych reklamacji pokrywa sklep Modelująca.pl.

§ 28

Wszelkie rozliczenia wynikające z uznanych reklamacji zostaną rozliczone po ich rozpatrzeniu. Zwrot kosztów dokonujemy przelewem na konto bankowe lub przekazem pocztowym na podany adres w druku zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 29

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty pokrywa klient.

§ 30

Przy odbiorze prosimy sprawdzić przesyłkę.

§ 31

W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwarcia prosimy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności pracownika firmy kurierskiej sprawdzić jej zawartość.

§ 32

W razie stwierdzenia niezgodności z paragonem prosimy sporządzić protokół szkody.